Smilies

Imagem Título Texto
Smile Smile :)
Wink Wink ;)
Big Grin Big Grin :D
Lmao Lmao :lmao:
Laugh Laugh :lol:
Frown Frown :(
Mad Mad :mad:
Angry Angry :angry:
Sad Sad :sad:
EEK! EEK! :eek:
Cold Cold :cold:
Huh? Huh? :huh:
Rain Rain :rain:
Shocking Shocking :shocking:
Roll Eyes (Sarcastic) Roll Eyes (Sarcastic) :rolleyes:
Unsure Unsure :unsure:
Hehe Hehe :hehe:
Stick Out Tongue Stick Out Tongue :p
Confused Confused :confused:
Cool Cool :cool:
Surprise Surprise :surprise:
Thumbs Up Thumbs Up :thumbsup:
w00t w00t :w00t:
Calor Calor :calor:
Disgust Disgust :disgust:
Sweat Sweat :sweat:
Hmm Hmm :hmm:
Cheers Cheers :cheers:
Embarrassment Embarrassment :o
EvilMad EvilMad :evilmad:
Dry Dry :dry:
Facepalm Facepalm :facepalm:
Scared Scared :scared:
Ill Ill :ill:
Buh Buh :buh:
No No No No :nono:
Portugal Portugal :1143:
Pray Pray :pray:
Wacko Wacko :wacko:
Nugget Nugget :nugget:
Bombar Bombar :bombar:
Huh haha Huh haha :huhlmao:
Inocente Inocente :inocente:
Bruce Lee Bruce Lee :brucelee:
Malandro Malandro :malandro:
Trovao Trovao :trovao:
Palmas Palmas :palmas:
Sono Sono :sono:
Uau Uau :uau:
Maluco Maluco :maluco:
Amigos Amigos :amigos:
Suicidio Suicidio :suicidio:
Intrigante Intrigante :intrigante:
Foto Foto :nicephoto:
Winner Winner :winner:
Arrow Arrow ->
Viva! Viva! :viva:
Console Console :console:
Sem fotos Sem fotos :semfotos: